Publicerad: 22 mars 2016

Gå med i ett URBACT III-nätverk - ansök före 22 juni

Den 22 mars öppnar URBACT III-programmet en ny ansökningsomgång för att medfinansiera upp till 15 implementeringsnätverk. Nätverken ska ge städer i Europa tillfälle att samarbeta och hitta konkreta lösningar på de stora utmaningar som de står inför.

Vem kan söka?

De städer som kan söka ska uppfylla följande:

  • Vara städer från EU:s 28 medlemsstater och de så kallade partnerstaterna Norge och Schweiz.
  • Ha en integrerad urban strategi/handlingsplan som visar på en vilja att tackla politiska utmaningar.
  • Ha finansiering säkrad för att kunna börja tillämpa strategin/handlingsplanen inom åren 2016-2019.

Mer specifikt gäller ansökningsomgången för:

  • Städer, kommuner, samhällen, oavsett storlek.
  • Olika förvaltningsnivåer inom kommunen, exempelvis stadsdelar.
  • Storstadsmyndigheter och organiserade tätorter.

Det är möjligt att söka totalt 600 000-750 000 euro för ett implementeringsnätverk och medfinansieringsnivån för städer från mer utvecklade regioner (Sverige) är 70 %. Därutöver är det möjligt att söka om en tilläggsbudget för expertstöd upp till 127 000 euro per nätverk. 

Vill du veta mer?

Mer information om ansökningsomgången hittar du på URBACT:

Open calls for networks - URBACT

Tillväxtverket är kontakt för URBACT III programmet (2014 – 2020), se uppgifter nedan.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot