Publicerad: 12 oktober 2018

Hur ska EU:s framtida regionalpolitik se ut och genomföras

På SKL:s och de svenska stad- och regionkontorens årliga SVEREG-konferens gav företrädare från regional, nationell och EU-nivå olika perspektiv på processen inför nuvarande EU programperiod 2014-2020 och vad som ligger framåt inför nästa programperiod 2021-2027.

Dokumentation från konferensen SVEREG 2016

Syftet med konferensen var att få igång en diskussion från svensk sida för att i tid vara med i processen i EU för att förbereda kommande förslag om EU:s regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken med sina struktur- och investeringsfonder för regional utveckling.

Deltagarna vid konferensen visade på stort intresse och engagemang i samtalet. Deltagarna menade också att man gärna ser att SKL intar en central roll i det fortsatt arbetet och nyttjar befintliga grupperingar och dialogplattformar för vidare dialog.

Jämfört med samma tid inför förra perioden så är debatten i Bryssel mindre intensiv. Diskussionen handlar främst om långtidsbudgeten och dess flexibilitet att möta de utmaningar som EUs medlemsländer står inför idag med stora flyktingströmmar bland annat.

Halvtidsöversynen av EUs långtidsbudget kommer under sensommaren eller i höst och då är det viktigt att resultat kan skönjas om att sammanhållningspolitiken levererar resultat i EUs regioner. Annars finns risk att stödet för den utgiftsdelen i EUs långtidsbudget blir ifrågasatt och som ett resultat drastiskt minskar i nästa programperiod efter 2020.

Budskap till diskussioner som bör starta nu

De budskap som förmedlades från föredragarna var att, för att ha inflytande, bör tankar, idéer och förslag på hur SHP kan se ut efter 2020 redan presenterar under 2017.

Några tydliga budskap att ta fasta på i diskussionen som bör starta nu är:

  • Sammanhållningspolitiken fungerar, den gör skillnad!
  • Delat ansvar/förvaltning ger ägarskap och partnerskap
  • Sammanhållningspolitiken finns med i fördraget
  • Var innovativ i tankar kring hur den framtida sammanhållningspolitiken kan/bör se ut

Sammanhållningspolitiken har stor betydelse för svenska regioner liksom andra regioner i EU. Till år 2023 ska EU med hjälp av sina fonder få fart på investeringarna på EU-prioriterade områden. Målet är att tillgodose realekonomins behov genom att skapa nya jobb och få EU:s ekonomi att växa igen på ett hållbart sätt. Budgetmässigt handlar det om totalt 67 miljarder kronor för Sverige och de europeiska struktur- och investeringsfonderna. 

Informationsansvarig

  • Helena Gidlöf
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot