Publicerad: 12 oktober 2018

Konferensen "Regional utveckling 2018" den 8 maj

Skapa bilder av hur det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet ser ut med hjälp av fakta, statistik och analyser. Välkommen till en konferens den 8 maj i Stockholm om regional utveckling och hur fakta och statistik kan inspirera i analysarbete och intressebevakning.

Program och anmälan, Regional utveckling 2018

En viktig pusselbit i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet är att skapa en bild över hur det faktiskt ser ut i regionen, Detta kan göras med hjälp av statistik, fakta och analyser som bryts ned, förklaras och förstås regionalt. Regionerna utvecklas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av egna insatser. Regionernas nulägesbilder är viktiga att fånga upp i det regionala utvecklingsarbetet.

För tredje året i rad arrangerar SCB, Tillväxtverket och SKL den 8 maj en konferens om regional utveckling. Syftet är att presentera aktuell relevant fakta och statistik som kan inspirera oss i analysarbetet och intressebevakning. På förmiddagen tar vi oss en närmare titt på urbaniseringens och demografins geografiska avtryck i Sveriges kommuner och regioner. Under eftermiddagen fördjupar vi oss i föredrag om hur värderingar och delaktighet påverkar förutsättningarna för regional utveckling.

Vi avslutar med ett mingel för er som vill fortsätta samtalet kring dagens inspel med kollegor eller planera framtida samarbeten. Välkommen till en spännande dag!

Informationsansvarig

  • Helena Gidlöf
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot