Publicerad: 22 februari 2016

Konferens om att skapa regionala analyser av tillgänglig statistik

I samarbete med SCB och Tillväxtverket arrangerar SKL en heldagskonferens på temat hållbar regional utveckling. Konferensen är den 24 maj i Stockholm.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot