Publicerad: 5 mars 2018

Nationell dialogkonferens om sammanhållningspolitik

Den 18 juni i Östersund arrangerar SKL en dialogkonferens om EU:s sammanhållningspolitik. Konferensen är en avslutning på en serie om åtta regionala dialogkonferenser.

Nationell dialogkonferens om sammanhållningspolitik den 18 juni

Syftet med konferensen är att visa upp vad EU:s sammanhållningspolitik betyder för regional och lokal utveckling i Sverige och därmed öka kännedomen om arbetet hos EU:s medborgare, politiska företrädare och andra sakkunniga inom relevanta institutioner och offentliga organisationer.

Vi vill också föra en framtidsorienterad diskussion om EU-policyer såsom EU:s långtidsbudget, sammanhållningspolitiken, det strategiska arbetet kopplat till de utmaningar EU står inför och hur den regionala och lokala nivån kan bidra i arbetet.

Denna avslutande konferens anordnas i samarbete med EU-kommissionen, SKLs paraplyorganisation i Bryssel CEMR och tio andra EU-medlemsländers regioner.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot