Publicerad: 21 juni 2018

Nationell dialogkonferens om sammanhållningspolitik

Den 14 november arrangerar SKL en dialogkonferens om EU:s sammanhållningspolitik i Stockholm. Konferensen kan ses som en avslutning på den serie om åtta regionala dialogkonferenser som hölls under våren.

Syftet med konferensen är att visa upp vad EU:s sammanhållningspolitik betyder för regional och lokal utveckling i Sverige och därmed öka kännedomen om arbetet hos EU:s medborgare, politiska företrädare och andra sakkunniga inom relevanta institutioner och offentliga organisationer.

Vi vill också föra en framtidsorienterad diskussion om EU-policyer såsom EU:s långtidsbudget, sammanhållningspolitiken, det strategiska arbetet kopplat till de utmaningar EU står inför och hur den regionala och lokala nivån kan bidra i arbetet.

Konferens anordnas i samarbete med EU-kommissionen, SKLs paraplyorganisation i Bryssel CEMR och tio andra EU-medlemsländers regioner.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot