Publicerad: 19 mars 2018

SKL:s folder om sammanhållnings­politikens mervärde

Sammanhållningspolitiken har bidragit till att det strategiska utvecklingsarbetet på regional nivå har stärkts. Denna skrift listar fem framgångsfaktorer där sammanhållningspolitiken gjort skillnad och beskiver konkreta exempel på hur medel från strukturfonderna har använts.

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste instrument för att minska regionala skillnader och skapa tillväxt i EU:s regioner.

Politiken bidrar också till att motverka utanförskap, bland annat genom att få unga och utrikesfödda i sysselsättning och genom att stärka individers förmåga till omställning på arbetsmarknaden. Sammanhållningspolitiken finansieras med de europeiska struktur- och investeringsfonderna och genomförs inom nationella, regionala och territoriella program.

Sammanhållningspolitik - mervärdet i svenska regioner (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot