Publicerad: 17 oktober 2018

Regionalt utvecklingsansvar

Från och med den 1 januari 2019 har alla landsting bildat region och tagit över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar ökar tydligheten för en demokratisk förankring av det regionala tillväxtarbetet.

Förslag till ny samordnad geografi för den statliga indelningen.

Förslag till ny samordnad geografi statlig indelning.

Regional utvecklingsansvar innebär att:

 • arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
 • samordna insatser för att genomföra denna strategi
 • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
 • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
 • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
 • upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur

I utvecklingsansvaret ingår också att utarbeta kompetensplattformar. Vid sidan av dessa statliga uppgifter ansvarar regionerna – liksom övriga landsting – för en rad andra uppgifter med anknytning till regional utveckling som:

 • kollektivtrafik
 • regional kulturverksamhet
 • medfinansiering av projekt, och
 • andra insatser för att främja tillväxt och utveckling - till exempel delägarskap i regionala ALMI-bolag och länsturismorgan.

Informationsansvarig

 • Lisbet Mellgren
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot