Publicerad: 10 november 2017

Lagar och förordningar som styr regional utveckling

Att ansvara för den regionala utvecklingen i en region kan ske via region, regionförbund eller av statens förlängda arm via länsstyrelsen. Det finns bland annat lagar och förordningar som styr regional utveckling tillsammans med annan styrning.

Nationell nivå

Förordningar, regeringens medel att komplettera lagar som styr.

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Förordning för regionalt tillväxtarbete (2017:583)

  • En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning
  • Myndighetsstyrning via regleringsbrev
  • Villkorsbeslut för styrning av resurser till regioner och regionförbund
  • Dialog, bland annat:

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Regional nivå

  • Regionalutvecklingsstrategi, RUS
  • Regionala tillväxtprogram
  • Länsplan för transportinfrastruktur
  • Regional kulturplan
  • Ytterligare tematiska program utifrån regionala variationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot