Publicerad: 9 november 2018

Finansiering av regional utveckling

SKL har med hjälp av Kontigo tagit fram en uppdatering av rapporten Regionalt Utvecklingskapital. Rapporten är en kartläggning över vilka resurser som finns att tillgå för tillväxtskapande arbete på regional nivå för perioden 2014–2016 och hur dessa fördelar sig över landet mellan olika län.

Flicka som gör v-tecken

Ta del av rapporten och gräv djupare själv

Rapporten består av en kortfattad översikt över vilka finansieringskällor som har inkluderats, följt av en resultatdel. Efter det följer ett kapitel med slutsatser och en avslutande diskussion kring vad resultaten kan betyda för framtiden.

Du har också möjlighet att själv gräva djupare i siffrorna och jämföra olika län och finansieringskällor med varandra med hjälp av ett interaktivt verktyg.

Regionalt utvecklingskapital – kartläggning av regionala utvecklingsresurser (PDF, nytt fönster)

Interaktivt tableau-verktyg

"Ojämna förutsättningar för regionerna att klara utvecklings-uppdraget"

Katrien Vanhaverbeke

Katrien Vanhaverbeke.

Det regionala utvecklingsuppdraget kommer 2019 att vara underställt ett direktvalt regionalt fullmäktige i alla 21 län. Detta är i grunden en positiv utveckling som för politiska beslut närmare medborgaren, men utmaningar kvarstår kring regionernas förutsättningar att genomföra sina uppdrag.

Läs Katrien Vanhaverbeke, sektionschef på SKL:s krönika

Om materialet

Kartläggningen bygger på uppgifter mellan 2014–2016. Syftet med sammanställningen är att öka förståelsen för hur den regionala utvecklingspolitiken finansieras, samt bidra till diskussionen om hur den regionala utvecklingspolitiken kan utvecklas i framtiden.

För att kunna vidareutveckla underlaget i framtiden tar vi gärna emot kommentarer och synpunkter gällande materialet.

Informationsansvarig

  • Gustaf Rehnström
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot