Publicerad: 3 mars 2017

Kartläggning av regionala utvecklingsresurser

Det regionala utvecklingsansvaret innebär ett ansvar för länets strategiska utveckling. SKL har gjort en kartläggning av vilka resurser som finns att använda för tillväxtskapande arbete på regional nivå och hur dessa fördelar sig över landet.

Flicka som gör v-tecken

Ta del av kartläggningen

Materialet består av en kortfattad översikt/läsanvisning samt en Tableau-fil som möjliggör egna jämförelser. På skl.se finns endast översikten samt en presentation om materialet tillgänglig. Om du vill ta del av hela Tableau-filen, kontakta Christina Thulin, SKL.

Regionalt utvecklingskapital - översikt (PDF, nytt fönster)

Regionalt utvecklingskapital, presentation 2016-05-18 (PDF, nytt fönster)

Om materialet

Kartläggningen bygger på uppgifter fram till 2013. Syftet med sammanställningen var att :

  • skapa en så heltäckande bild av de samlade utvecklingsresurserna som möjligt,
  • visa vilken roll olika typer av finansiering spelar för olika regioner,
  • ta fram ett underlag för regionerna att använda sina resurser strategiskt.

För att kunna vidareutveckla underlaget i framtiden tar vi gärna emot kommentarer och synpunkter gällande materialet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot