Publicerad: 10 november 2017

En regions uppgift och ansvar

En region har samma uppgifter som ett landsting, alltså främst hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Men en region ansvarar dessutom för regional tillväxt och planering av infrastruktur.

Att ansvara för den regionala utvecklingen i en region kan ske via region, regionförbund eller av statens förlängda arm via länsstyrelsen. Regionalt utvecklingsansvar innebär att:

  • arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
  • samordna insatser för att genomföra denna strategi
  • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
  • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
  • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur

Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet är samordningsansvarig för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och samordningen ska ske med berörda kommuner, landsting, länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter.

I utvecklingsansvaret ingår också att utarbeta kompetensplattformar.

Detta gör en region

Informationsansvarig

  • Lisbet Mellgren
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot