Publicerad: 6 mars 2017

Regionbildning

SKL stödjer aktivt medlemmarnas arbete med att förbättra förutsättningarna att samverka och utveckla sitt arbete i landsting och regioner. 14 av 21 län har idag bildat region. Ytterligare regionbildning pågår i de återstående sju länen med ambitionen att bilda region 2019.

Människor som promenerar.

Det handlar bland annat om:

  • Att stödja pågående regionbildning i sju län.
  • Följa Indelningskommitténs fortsatta arbete med den statliga regionala indelningen och länsstyrelsernas roll utifrån det kommunala och regionala perspektivet.
  • Arbeta för ökade generella möjligheter till avtalssamverkan.

2019 kommer vi i Sverige, om allt sker som planerat, gå till val i 21 regioner.
21 regioner som har samma uppdrag, främst hälso- och sjukvård men också kollektivtrafik, kultur, regional tillväxt och planering av infrastruktur.

Regionbildning pågår fram till och med 2019

En regions uppgifter och ansvar

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot