Publicerad: 17 oktober 2018

Så fungerar de stora regionerna i Skåne och Västra Götaland

Region Skåne och Västra Götalandsregionen utvecklades till större regioner redan för över 15 år sedan. Regionerna blev permanenta år 2010. Kraftsamlingen har i båda regionerna gett ökade möjligheter för regionalt agerande.

Region Skåne

I Skåne bildades regionen genom en sammanläggning av landstingen i Malmöhus län och Kristianstads län. Regionen tog även över ansvaret för hälso- och sjukvården från Malmö stad och det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen. I regionen finns 33 kommuner.

Utveckling Skåne

Region Skåne har bland annat upplevt att:

 • Kollektivtrafiken har knutit samman regionen och underlättat resor för både arbete och studier.
 • Många små arbetsmarknadsregioner har utvecklats till två stora.
 • Kraftsamling har möjliggjort etableringen av två världsledande forskningsanläggningar inom
  partikelfysiken, som bidrar till utveckling i hela regionen.
 • Samverkan har kunnat öka mellan kommuner och Region Skåne samt att möjligheterna till politisk dialog förbättrats.
 • Kopplingen mellan utvecklingsfrågor och infrastruktur-/kollektivtrafiksatsningar samt beslutskraft och finansieringsförmåga har ökat.
 • Det regionala nätverksbyggandet mellan näringsliv – samhälle – FoU har ökat.

Västra Götalandsregionen

I Västra Götaland bildades regionen genom en sammanläggning av Bohuslandstinget, landstinget i Skaraborg och Älvsborgs län. Regionen tog även över ansvaret för hälso- och sjukvården och viss kulturverksamhet från Göteborgs stad och det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen. I regionen finns 49 kommuner.

Regionfrågan idag – Västra Götaland

Västra Götalandsregionen har bland annat upplevt att:

 • Sammanslagningen har möjliggjort investering i utbyggnad av kollektivtrafik.
 • Man har kunnat enas kring vilka infrastrukturinvesteringar som bör prioriteras.
 • Näringslivets konkurrenskraft har kunnat stärkas inom bland annat fordonsindustrin och bredda inriktningen på hållbara transporter, logistik och energi och miljö.
 • Samverkan i strategiska utvecklingsfrågor har fått en tydlig struktur.
 • Samverkan blir bredare och mer kraftfull då fler aktörer arbetar mot ett gemensamt mål.
 • Kommuner som tidigare inte har samverkat på grund av tidigare administrativa gränser gör det numera.

Informationsansvarig

 • Lisbet Mellgren
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot