Publicerad: 10 november 2017

Samrådsgrupp för regionindelning 2015-2016

Landsting och regioner hade politiska företrädare som kontaktpersoner under indelningskommitténs arbete med ny regional indelning. Deras uppgifter var att ta ansvar för att samordna diskussionerna i länet, företräda länet vid nationella överläggningar och i direkta kontakter med indelningskommittén.

Önskar du tillgång till mötesdokumentationen samt övrig information om samrådsgruppen kontakta: Lisbet.Mellgren@skl.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot