Publicerad: 6 september 2017

Regionbildning pågår i sju län - Regioner 2019

I 14 län har landstingen bildat region, och arbete pågår i de återstående sju länen med sikte på att bilda region 2019.

I tre län har landstingen ansökt om att ta över det regionala utvecklingsansvaret och bilda region. Dessa är:

I fyra län har beslut fattats i landstingen om att påbörja arbete med ansökan:

Förändringen innebär att:

  • Hälso- och sjukvården och de regionala utvecklingsfrågorna finns i samma organisation i samtliga län.
  • Landsting som vill bilda region och ta över det regionala utvecklingsansvaret gör en
    ansökan till regeringen som bereder frågan och lägger en proposition till riksdagen.

I Sverige organiseras de regionala samhälls- och utvecklingsfrågorna på olika sätt. Ansvaret för den regionala utvecklingen i länet "axlas" av 14 regioner, sex samverkansorgan och en länsstyrelse.

Direktvalda regioner, samverkansorgan och länstyrelse (inklusive karta)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot