Publicerad: 6 april 2018

Regioner 2019

I 14 län har landstingen bildat region, och arbete pågår i de återstående sju länen med sikte på att bilda region 2019.

I sju län har landstingen ansökt om att ta över det regionala utvecklingsansvaret och bilda region. Dessa är:

Förändringen innebär att hälso- och sjukvården och de regionala utvecklingsfrågorna finns i samma organisation i samtliga län från och med den 1 januari 2019 om så riksdagen beslutar den 19 juni 2018.

I Sverige organiseras de regionala samhälls- och utvecklingsfrågorna på olika sätt. Ansvaret för den regionala utvecklingen i länet "axlas" av 14 regioner, sex samverkansorgan och en länsstyrelse.

Direktvalda regioner, samverkansorgan och länstyrelse (inklusive karta)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot