Publicerad: 4 februari 2016
Prenumerera på Tillgänglighet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

SKL samarbetar med kommuner, landsting och myndigheter inom ett antal områden för ett samhälle där alla kan delta oavsett funktionsförmåga. Målet är att offentliga lokaler, trafiksystem, vård och utbildningar ska vara tillgängliga för alla.

Kommuner och landsting har en viktig uppgift eftersom de ansvarar för den största delen av servicen till medborgarna. Arbetet är nationellt prioriterat och formuleras i regeringens strategi. Här pekas kommuner och landsting ut som några av de allra viktigaste aktörerna för att uppnå god tillgänglighet.

Strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016, Regeringen

Myndigheten för delaktighet har till uppgift att samordna politiken på nationell nivå.

Ökad kunskap för medvetna val

SKL stödjer kommuner och landsting i arbetet genom att öka kunskapen om hur tillgängligheten kan bli bättre inom bland annat kollektivtrafiken, planering och byggande, idrottsanläggningar, skolor och vårdcentraler. Flera olika utvecklingsprojekt har genomförts och kommer att genomföras. 

Nätverk ger stöd

Som ett stöd för tillgänglighetsarbetet finns ett nätverk för dig som arbetar med dessa frågor inom kommuner, landsting och regioner. Nätverket träffas 1-2 gånger per år och har en gemensam plattform på nätet. SKL och Myndigheten för delaktighet håller i nätverket. Välkommen att gå med du också!

Läs mer och anmäl dig till nätverket

Nätverk för tillgänglighet, Myndigheten för delaktighet

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot