Publicerad: 19 december 2017

Trafik, infrastruktur

Kommuner, landsting och regioner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafikplanering, trafiksäkerhet, väghållning, kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts samt omfattande infrastrukturprojekt.

Stensättning med gatsten i stadsmiljö

En webbaserad tjänst för utveckling, jämförelser och statistik av kommunernas väghållning.

Illustration Öppna jämförelser

För att stödja de regionala kollektivtrafikmyndigheterna tar SKL fram Öppna jämförelser för kollektivtrafiken.

SKL tycker

Aktuellt

Kurser och konferenser

Nyhetsbrev

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot