Publicerad: 11 oktober 2019

Bredband, digital infrastruktur

Bredband har blivit en samhällsbärande infrastruktur. SKL arbetar för att alla invånare, oavsett var i Sverige de bor, ska ha tillgång till snabba och säkra digitala kommunikationer.

Sveriges kommuner är en nyckelaktör i utbyggnaden av bredbandsnät. Många äger och förvaltar egna lokala bredbandsnät, så kallade stadsnät. SKL anser att stadsnäten bör fortsätta vara offentligt ägda, , men oavsett ägandeform erbjuder SKL stöd på området, sprider information och möjliggör erfarenhetsutbyte mellan kommuner och regioner samt driver gemensamma intressen gentemot staten.

Bredbandsnätverk

Hösten 2018 startade SKL ett nytt Bredbandsnätverk för intressebevakning. Syftet med nätverket är att SKL får en representativ och relevant input från kommuner och regioner och att vi gemensamt stärker intressebevakningen på nationell- och EU-nivå. Bredbandsnätverket består av 20 representanter från regioner och kommuner och är därmed fulltecknat, men anteckningar och annat material delas i det digitala bredbandsnätverket.

Digitalt Bredbandsnätverk

För att möjliggöra informationsspridning, dialog och erfarenhetsutbyte har SKL etablerat ett digitalt bredbandsnätverk som riktar sig till bredbandssamordnare, -koordinatorer eller funktioner som på annat sätt arbetar på ledande eller strategisk nivå med bredbansfrågor inom kommun eller region. Anmälan till nätverket sker via ansvarig handläggare hos SKL.

SKL tycker

Aktuellt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/strateg

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot