Publicerad: 3 maj 2019

Bredband, digital infrastruktur

Bredband har blivit en samhällsbärande infrastruktur. SKL arbetar för att alla invånare, oavsett var i Sverige de bor, ska ha tillgång till snabba och säkra digitala kommunikationer.

Sveriges kommuner är en nyckelaktör i utbyggnaden av bredbandsnät. Många äger och förvaltar egna lokala bredbandsnät, så kallade stadsnät. SKL erbjuder stöd på området och anser att stadsnäten bör fortsätta vara offentligt ägda. Ett kommunalt ägande innebär att operatörer och tjänsteleverantörer får möjlighet att agera och konkurrera med sina tjänster på öppna nät, vilket i slutändan gynnar konsumenterna.

SKL erbjuder bland annat kommunerna vägledning om bredband, vi sprider goda exempel, arrangerar nätverksmöten och driver kommunernas intressen gentemot staten.

SKL tycker

Aktuellt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/strateg
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot