Publicerad: 14 augusti 2019

Bredbandsutbyggnad

Enligt regeringens Bredbandsstrategi "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi", bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband (1 Gbit/s) år 2025.

Målet för 2020 är att 95 procent av alla hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Post och telestyrelsen rapporterade i sin bredbandskartläggning för 2018 att totalt 77 procent av hushållen har tillgång till fiber och 81 procent av hushåll och företag har tillgång till bredband med 100Mbit/s och att ökningen från föregående år är 5 respektive 4 procentenheter. På Bredbandskartan presenteras fakta om tillgången till bredband i Sverige.

Bredbandskartan

Bredbandskartläggning, Post- och telestyrelsen

Stödmedel

Inom både Landsbygdsprogrammet och Regionalfonden finns stödmedel för bredbandsutbyggnad och mer information om programmen finns hos respektive ansvarig myndighet.

Stödmedel Landsbygdsprogrammet, Jordbruksverket

Stödmedel Regionalfonden, Tillväxtverket

Post- och telestyrelsen, PTS, presenterade 2017 ett förslag för ny modell för bredbandsstöd och fick 2019 ett utökat uppdrag att konkretisera denna modell. Arbetet pågår under hösten 2019 för att redovisas den 17 januari 2020. SKL intressebevakar frågan och har en aktiv dialog med såväl kommuner och regioner som med myndigheten.

SKL remissvar till PTS om ny modell för bredbandsstöd 2017 (PDF, nytt fönster)

Ny modell för bredbandsstöd, PTS

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/strateg
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot