Publicerad: 17 oktober 2018

I Skellefteå kan nästan alla få bredband med hög hastighet

Mod, framsynthet i digitaliseringsfrågor och ett offentligt ägt stadsnät har gjort Skellefteå kommuns bredbandsnät till ett av de mest utbyggda i landet – trots stora ytor och en glest befolkad kommun.

Vebomark, 82 invånare.

Gummark, 121 invånare.

Bursiljum, 70 invånare.

Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft Fibernät AB

Anders Pettersson.

Tre byar i Skellefteå kommun som trots få invånare ändå nås av bredband med hög prestanda, upp till 1 000 Mbit/s.

– Skellefteå är en framsynt kommun i digitaliseringsfrågor och har alltid varit det. Här finns en förhållandevis stor it-bransch med många it-företag. Det har nog påverkat den politiska förståelsen för de här frågorna, säger Anders Pettersson, vd för det kommunalt ägda Skellefteå Kraft Fibernät AB.

Kommunens vision – ”En framsynt tillväxtkommun – attraktiv att bo och verka i” kom visserligen till efter att fibernätet byggdes ut som mest. Men att Skellefteå har gjort sig känt som en av Sveriges mest utbyggda kommuner på bredbandsområdet, anses ändå vara en av förutsättningarna för att målet om att växa till 80 000 invånare till år 2030 ska infrias.

Anders Pettersson lyfter fram det offentligt ägda stadsnätet som en anledning till att nära alla i kommunen nås av bredband och att omkring 80 procent har tillgång till 1 000 Mbit/s-bredband.

"Inte bara lågt hängande frukter"

– Privata aktörer vars enda syfte är att maximera sin vinst bygger inte ut i ekonomiskt olönsamma områden. Vi drivs på affärsmässiga grunder, men med låga avkastningskrav. Det gör att vi kan bygga både i stan och i glesbygd. Vi behöver inte bara plocka de lågt hängande frukterna, säger Anders Petterson.

Skellefteå kommun tar nu sats mot regeringens nya bredbandsmål – att 98 procent av befolkningen ska ha tillgång till 1 000 Mbit/s-bredband år 2025. Långsiktighet och ett kommunalt ägt stadsnät har gjort att kommunen ligger väl i fas med utbyggnaden.

Tips från Skellefteå kommun

  • Långsiktighet. När Skellefteå byggde ut som mest var kassaflödet kraftig negativt. Därför är det viktigt att politikerna inser det långsiktiga i den här verksamheten. Det ska finnas ägardirektiv, men politiker får inte detaljstyra.
  • Bygg robust och med enhetlig teknik. Det ger en mer kostnadseffektiv drift. Välj inte teknik eller material som är billigast för stunden.
  • Prioritera förvaltningen. Det här är samhällskritisk infrastruktur och man måste vara beredd att återinvestera i nätet för att få ett modernt, driftssäkert och tillförlitligt bredband. Nätägare som inte delar den synen bör överväga om de ska fortsätta äga bredbandsinfrastruktur.

Kontakt

Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft Fibernät AB
0910-74 06 93
anders.v.pettersson@skekraft.se

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot