Publicerad: 17 oktober 2018

Kommunalt ägande gör byggandet av den smarta staden möjligt

Hur tar vi bredbandet in i framtiden? Hur kan en kommun skapa förutsättningar för att bygga den uppkopplade staden och Internet of Things? I Helsingborg har man kommit lång och är redan på väg in i framtiden.

I februari 2017 började Helsingborgs stad att använda den så kallade LoRa-tekniken*; en teknisk plattform baserad på radiokommunikation som gör det möjligt att koppla upp sig mot föremål och funktioner. Stadshubb, kallar man det för. En förutsättning för satsningen är det kommunala ägandet och ansvaret.

Bo Lindberg, Öresundskraft.

Bo Lindberg, Öresundskraft.

– LoRa-Tekniken är billig och enkel. Allt kan kopplas upp, stort och smått, med en liten batteridriven sändare som räcker i 15–20 år, säger Bo Lindberg, chef affärsområde Kommunikations-lösningar på Öresundskraft, ett bolag som är helägt av Helsingborgs stad och fortsätter:

– I Helsingborg har vi till exempel satt sensorer på livbojar. Om en livboj försvinner från sin plats skickas en signal och vi kan omedelbart kolla varför den har flyttats. Vi mäter även fuktighet och läckage på fjärrvärmeledningarna,

Ett tiotal städer i södra Sverige har med hjälp av Öresundskraft börjat eller har precis beslutat sig för att tillsammans använda tekniken som skapar oändliga möjligheter att bygga den smarta staden; till exempel early-warning-system för klimatförändringar, luftföroreningar, drift och underhåll, men också för att skapa en tryggare vardag för invånarna.

Ägarformen viktig

– Tekniken är öppen för att underlätta utveckling och innovation som vi idag inte kan förutse, säger Bo Lindberg.

Att investera i LoRa är en strategisk satsning, som bygger på att infrastrukturen ägs och förvaltas av staden. I det här fallet av ett kommunalt bolag.

– Det är viktigt med en öppen infrastruktur även för Internet of Things. Det kommunala ägandet gör att vi kan satsa på en teknik, hålla den öppen och undvika parallella lösningar och inlåsningar i olika tekniker, som på sikt skulle bromsa utvecklingen, menar Bo Lindberg.

Det kommunala ägandet har möjliggjort

  • Långsiktighet och strategisk planering
  • Satsning på en teknik och affärsmodell – istället för parallella tekniker och inlåsningar i vertikala system
  • Öppen teknik - som skapar förutsättning för utveckling
  • Minimerar instegströskeln för alla som vill använda IoT-lösningar.
  • Att fler kommuner kan använda samma tekniska plattform

Läs mer

Informationsansvarig

  • Dan Lems
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot