Publicerad: 29 mars 2018

Digitala lösningar för effektivare specialistvård

För att vården i framtiden skall kunna fullgöra sitt uppdrag inom rimliga kostnadsramar behövs digital teknik som når alla. I framtiden kommer vården att behöva vara platsoberoende, samtidigt som den är individualiserad och digitaliserad.

Ett exempel är patienter med hjärtproblem. De söker ofta akut sjukvård och läggs in några dagar innan de sänds hem i väntan på en remiss, och det kan dröja runt sex veckor innan de får komma till hjärtspecialistvård. Under den väntetiden kan patienten behöva vara inne flera vändor på akutvården.

På ett nätverksmöte för bredbandskoordinatörer, den 8 februari, berättade Martin Ingels från The Center for Innovation på Karolinska Universitetssjukhuset att genom att skapa en hjärtdagvårdsenhet som patienten kan kontakta via telefon vid känning av hjärtat, kan de direkt få hjälp på distans som gör att den känner sig tryggare och kan klara sig utan att uppsöka akutmottagningen. Det sparar stora resurser för samhället – cirka 50 procent färre akuta vårddygn. Det här bygger på att den digitala infrastrukturen når alla, så att vården finns på plats i hemmet när patienten behöver den.

Informationsansvarig

  • Dan Lems
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot