Publicerad: 9 mars 2018

Ny utformning för framtidens bredbandsstöd

Hur kommer framtidens bredbandsstöd att vara utformat? Regeringen har gett PTS i uppdrag att ta fram ett förslag för hur bredbandsstödet ska se ut efter 2020, då nuvarande program avslutas.

Det lutar åt att bredbandsstödet lyfts ut ur landsbygdsprogrammet och att PTS får ansvaret för det nya stödet. Förslaget är att stödet ska ligga fast, men att modellen för att fördela stödet kommer göras om så att stödberättigade projekt väljs ut genom en kartläggning istället för som nu genom ett ansökningsförfarande. Just nu bereds förslaget i regeringskansliet. SKL har framfört synpunkter på att de nya reglerna kan komma att hindra de kommunala stadsnäten från att ta del av stödet. Det som framförallt kan bli ett problem är om stödområdena görs större än enskilda kommuner.

Informationsansvarig

  • Dan Lems
    Handläggare

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot