Publicerad: 9 mars 2018

Smart strategi vid utbyggnad av bredband

Genom att parallellt göra mindre och lokalt avgränsade upphandlingar av bredbandsutbyggnad kan lokala stadsnät bättre konkurrera med nationella operatörer.

Bredbandsstrategin innebär att 2020 ska 98 procent av befolkningen ha tillgång till bredband på minst 100 Mb. Men det kan vara svårt att hitta aktörer som tycker det är kommersiellt intressant att bygga ut bredband på vissa områden i regionen. För att komma till rätta med problemet har Kronoborg tagit fram en smart strategi för upphandling.

På SKL:s nätverksmöte den 8 februari föreslog Lena Carlborg, regional bredbandskoordinator i Kronoberg att genom att göra flera mindre och geografiskt avgränsade upphandlingar kan en aktör välja att lämna anbud på flera områden. Den som lägger det vinnande anbudet i ett område kan sedan få både stödmedel och ansvaret för att bygga ut i alla områden samt få ansvaret för samordningen med eventuell befintlig bredbandsinfrastruktur i hela området. Därigenom kan lokala stadsnät konkurrera med nationella bredbandsoperatörer om uppdragen att bygga ut.

Informationsansvarig

  • Dan Lems
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot