Publicerad: 29 mars 2018

Välfärdsbredband i Karlskrona kommun

Karlskrona nämns ofta som en förebild när digitaliseringssatsningar inom vården diskuteras. Kommunen lyfter i sin tur fram samarbetet med den lokala stadsnätsleverantören som gett en stabil uppkoppling som gör att de kan lita på de digitala lösningarna.

I Sverige finns i dag 220 000 trygghetslarm. 1 600 av dessa finns i Karlskrona och av dessa är 400 anslutna via det kommunala stadsnätet. Det är också dessa 400 som kommunen verkligen litar på. Under senare tid har nämligen de larm som är anslutna via något av mobiloperatörernas GSM-nät krånglat, vilket har lett till smärre kriser för hemtjänsten.

Under nätverksmötet för bredbandskoordinatörer lyfter Niclas Brissmalm, områdeschef för äldreomsorgen i Karlskrona kommun, gång på gång fram det lyckade samarbetet med stadsnätsleverantören – det kommunalt ägda bolaget Affärsverken. Genom att ha tillgång till ett stabilt bredband som kommunen kan lita på, vågar man också satsa på digitalisering och på sitt välfärdsbredband fullt ut. Nu pågår såväl försök med tillsynskameror hemma hos brukare som med digitala lås som hemtjänstpersonalen kan låsa upp med sina telefoner, i stället för att ha nycklar till alla hem de besöker. Det har redan gett avkastning i form av färre hembesök för nattpersonalen och en effektivare logistik.

Informationsansvarig

  • Dan Lems
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot