Publicerad: 28 augusti 2017

Bredband, elektronisk infrastruktur

På samma sätt som det behövs vägnät och elnät som täcker hela landet, behövs det också fibernät som ger Sveriges invånare tillgång till snabba och säkra kommunikationer. Fibernäten lägger grunden för digital utveckling.

SKL verkar för att bredbandsnäten ska ägas och förvaltas av kommunerna. Detta för att få kontroll och skapa en marknad på lika villkor. Ett kommunalt ägande innebär att operatörer och tjänsteleverantörer får möjlighet att agera och konkurrera med sina tjänster på öppna nät, vilket i slutändan gynnar konsumenterna.

SKL:s roll är att stödja den kommunala bredbandsverksamheten genom nätverksmöten, rådgivning och Facebookgrupp samt genom att representera kommunerna i olika statliga utredningar.

SKL tycker

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot