Publicerad: 4 februari 2019

Bredband, elektronisk infrastruktur

Bredband har blivit en samhällsbärande infrastruktur. SKL arbetar för att alla invånare, oavsett var i Sverige de bor, ska ha tillgång till snabba och säkra digitala kommunikationer.

Sveriges kommuner är en nyckelaktör i utbyggnaden av bredbandsnät. Många äger och förvaltar egna lokala bredbandsnät, så kallade stadsnät. SKL erbjuder stöd på området och anser att stadsnäten bör fortsätta vara offentligt ägda. Ett kommunalt ägande innebär att operatörer och tjänsteleverantörer får möjlighet att agera och konkurrera med sina tjänster på öppna nät, vilket i slutändan gynnar konsumenterna.

SKL erbjuder bland annat kommunerna vägledning om stadsnät, vi sprider goda exempel, arrangerar nätverksmöten och driver kommunernas intressen gentemot staten.

SKL tycker

Nyhetsbrev

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/strategHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot