Publicerad: 5 februari 2019

Nätverk, kommunala bredbandsfrågor

För dig med ansvar för kommunalt bredband och utveckling av digital infrastruktur.

Nätverket skall stödja bredbandsutvecklingen och bredbandsansvariga i kommunerna genom att skapa en plattform för utbyte av information och erfarenheter.

SKL:s roll är dessutom att stödja den kommunala bredbandsverksamheten genom att ordna nätverksmöten, rådgivning, nyhetsbrev, Facebookgrupp samt representera kommunerna i olika statliga utredningar.  

Nätverket för kommunalt bredband vänder sig i första hand till kommunala tjänstemän eller motsvarande som ansvarar för utveckling av digital infrastruktur i kommunen, eller bredbandsutbyggnad som det ofta kallas.

Möten och dokumentation

Nästa möte i nätverket är den 8 maj 2018 i Stockholm.

Minnesanteckningar

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/strategHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot