Publicerad: 15 december 2017

Ny arbetsgrupp i Bredbandsforum

Bredbandsforum har bildat en ny grupp kallad Kommungruppen. Gruppens uppdrag är att skapa en gemensam bild av hur det lokala arbetet bör bedrivas.

Gruppen ska också ta fram en vägledning med goda exempel, strategiska råd och tydliga policyrekommendationer. Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL, kommer att leda arbetsgruppen genom sin roll som styrgruppsledamot i Bredbandsforum.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Dan Lems
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot