Publicerad: 15 december 2017

Därför bör stadsnät ägas av kommunerna

SKL anser att lokala bredbandsnät, så kallade stadsnät, i första hand bör ägas och förvaltas av kommunerna.

En del kommuner står inför att bygga ut ett stadsnät, och överväger då om nätet ska ägas och förvaltas av kommunen eller av en privat aktör. Andra uppvaktas av privata aktörer som vill köpa upp deras befintliga, kommunalt ägda, stadsnät. Oavsett situation är det viktigt att beakta fördelarna med att stadsnät är offentligt ägda.

Bredband – en samhällsbärande infrastruktur

  • Den digitala utvecklingen, inte minst inom välfärdens verksamheter, har gjort bredbandsnäten till en gemensam angelägenhet. De bör därför, precis som annan samhällsbärande infrastruktur, ägas och förvaltas av det offentliga.
  • Kommuner med eget stadsnät kan långsiktigt garantera att bredband erbjuds på öppna och likvärdiga villkor. Företag får konkurrera fritt om att erbjuda de bästa tjänsterna till lägsta möjliga pris. Studier som gjorts visar att stadsnät är mycket omtycka av näringslivet, främjar tillväxt och ger invånare låga bredbandspriser. Om stadsnätet istället ägs av ett privat bolag som också levererar it-tjänster, då har bolaget incitament att hålla borta konkurrenter, vilket hämmar tillväxt och prispress.
  • Kommunen kan också säkerställa att näten byggs på ett robust sätt. Den infrastruktur som byggs idag kommer samhället att vara beroende av under en lång tid framöver. Därför måste den vara robust, driftsäker och anläggas kostnadseffektivt.
  • Som ägare av ett stadsnät har kommuner full kontroll över utbyggnad och drift. Kommunen kan också säkerställa att stadsnätet styrs mot att göra största möjliga samhällsnytta. Detta är svårare om stadsnätet ägs av en privat aktör.
Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft Fibernät AB.

Anders Pettersson.

I Skellefteå kan nästan alla få bredband med hög hastighet

Mod, framsynthet i digitaliseringsfrågor och ett offentligt ägt stadsnät har gjort Skellefteå kommuns bredbandsnät till ett av de mest utbyggda i landet – trots stora ytor och en glest befolkad kommun.

Intervju med Anders Pettersson, vd för kommunalt ägda Skellefteå Kraft Fibernät AB

Bo Lindberg.

Bo Lindberg.

Det kommunalt ägda stadsnätet tar Helsingborg in i framtiden

Hur tar vi bredbandet in i framtiden? Hur kan en kommun skapa förutsättningar för att bygga den uppkopplade staden och Internet of Things? I Helsingborg har man kommit lång och är redan på väg in i framtiden.

Intervju med Bo Lindberg, affärsområdeschef på Öresundskraft

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/strategHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot