Publicerad: 30 november 2018

Möjliga ägarformer för stadsnät

Kommuner kan välja mellan olika former för sitt ägande av stadsnät.

Oavsett ägarform bör inriktningen för stadsnäten vara att skapa samhällsnytta.

Ägandet kan hanteras i förvaltning eller bolag

Ägandet av stadsnät kan hanteras både i kommunal förvaltning och i kommunalt ägda bolag. Kommuner med många externa kunder föredrar ofta att hantera ägandet i bolag, då det anses enklare att tillämpa affärsmässiga principer i denna form. Kommunallagen och andra regleringar gäller oavsett, liksom att näten tillhandahålls till allmän nytta.

Ägande som en del i bolag med annan verksamhet

Kommuner kan välja att lägga ägandet av bredbandsnätet som en del i ett kommunalt bolag, VA- eller energibolag. Ofta dominerar då huvudverksamhetens principer även bredbandsnätet, till exempel avkastningskrav som inte är anpassade för bredbandsnät. Målet med nätet och ägandet måste tydligt beskrivas, alternativet med de olika marknadsmodellerna övervägas och ägarrollerna förtydligas.

Ägardirektiv bör inriktas på samhällsnytta

Inriktningen för stadsnätet bör vara att det är en verksamhet som ska vara till samhällsnytta, men på affärsmässiga grunder. Ägardirektiven för verksamheten ska ha ett strategiskt perspektiv och ses som ett politiskt styrinstrument.

Om kommunen driver sitt bredbandsnät i bolagsform, ska det ske på affärsmässiga grunder för att inte konkurrensen mot privata aktörer ska snedvridas. Det enklaste är att fastslå att verksamheten ska intäktsfinansieras, annars kan det betraktas som otillåtet statsstöd.

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/strategHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot