Publicerad: 30 november 2018

Att tänka på om privat aktör vill köpa eller bygga stadsnätet

Står din kommun inför valet att sälja ett befintligt stadsnät eller har en privat aktör erbjudit sig att bygga ut ett nytt stadsnät? I så fall finns det viktiga frågor som kommunen behöver ställa sig.

Om en privat aktör vill köpa kommunens stadsnät

Att sälja sitt stadsnät innebär att förfogandet över nätet, investeringsprioriteringar och policyer går förlorad. En försäljning väcker också flera frågor som:

  • Vad innebär en försäljning på kort och lång sikt?
  • Vad kan en annan aktör tillföra som kommunen saknar?
  • Hur skulle en försäljning påverka samhällsnyttan?

Vid en överlåtelse är det viktigt att säkerställa principer och riktlinjer för de egna behoven. En ny ägare, som främst drivs av affärsmässiga skäl, kan ha andra prioriteringar än kommunen. Det gäller att noga överväga vad en överlåtelse kan innebära för samhällsaspekten. Kommunen behöver säkra att överenskommelser infrias. Det är också viktigt att säkerställa kontinuitet, så att överenskomna villkor fungerar även om stadsnätet säljs vidare.

SKL:s rekommendation till kommunerna är dock att behålla stadsnäten i kommunal regi. Ett eget ägande gör det lättare att skapa konkurrens och undvika privata monopol.

Om det saknas ett nät och en privat aktör vill bygga

Utöver vad som nämns ovan bör kommunen analysera vilka behov kommunen och dess invånare har och hur en privat aktör kan tillgodose dessa.

  • Finns det en digital agenda i kommunen?
  • Innehåller agendan mätbara mål?
  • Kan dessa garanteras av annan nätägare?
  • Finns det vitesklausuler om målen eller löften ej uppfylls?

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/strategHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot