Publicerad: 16 augusti 2019

Cykeltrafik

Många väljer att cykla till och från jobbet eller skolan. Det innebär fördelar som bättre miljö, stora hälsoeffekter och attraktiva städer. Samtidigt ställer det krav på att cykelvägnätet är väl planerat och håller god standard.

Sveriges kommuner och regioner satsar för att förbättra villkoren för cyklister. I flera kommuner och regioner pågår arbete med att ta fram planer, program och strategier för cykel. SKL arbetar aktivt med att förbättra förutsättningarna för alla som väljer att cykla så att de kan göra det på ett säkert och smidigt sätt. Vi arrangerar konferenser och seminarier, bevakar cykelfrågor på nationell nivå samt sprider goda exempel och kunskap i form av handböcker, rapporter och skrifter.

Cykelkonferensen

SKL arrangerar årligen den Nationella cykelkonferensen – Sveriges stora mötesplats för cykelfrågor! Konferensen arrangeras i samarbete md Trafikverket och vänder sig främst till dig som jobbar med cykelfrågor i kommunen, regionen, staten eller som konsult inom infrastruktur och samhällsplanering.

Dokumentation från Cykelkonferens 2019, 22-23 maj i Helsingborg

Dokumentation från tidigare cykelkonferenser

Cykelkonferens 2018

Cykelkonferens 2017

Cykelkonferens 2016

Cykelkonferens 2015

Nätverk för nationellt arbete

SKL deltar i Nationella cykelrådet som leds av Trafikverket och är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling. Nationella cykelrådet tar fram det Nationella cykelbokslutet som årligen följer upp och redovisar cyklandets utveckling.

Nationella cykelrådet

Beteendepåverkande åtgärder för cykel

God samhällsinformation som når ut är viktigt för att trafikanter ska kunna göra medvetna val, både vad gäller val av färdsätt och utrustning. SKLs projekt om Insatser för ökad och säker cykling lyfter fram framgångsrika idéer och åtgärder som kommuner kan använda för att utveckla sitt arbete i.

Projektet är resultatet av det regeringsuppdrag som SKL tilldelades som en del i realiseringen av regeringens Nationell strategi för ökad och säker cykling. Prioriterade grupper är barn och unga, nyanlända och utrikes födda.

Insatser för ökat cyklande - goda exempel

Gemensam inriktning för säker cykel- och mopedtrafik

SKL deltar i samverkan för gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped, som en del av det gemensamma arbetet Tillsammans för Nollvisionen.

Gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped 2018, Trafikverket

Publikationer

Kurser och konferenser

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ida Nelson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot