Publicerad: 21 maj 2018

Fråga och svar

Uppföljning

Alla arbetsplatser får göra en resvaneundersökning som sedan kan analyseras och följas upp. Vi har också avstämningsmöten med alla deltagare några gånger per år.

Uppföljning kan göras exempelvis via enkät till de anställda på deltagande arbetsplatser och genom uppföljning med kontaktpersonerna på arbetsplatserna.

Om utvärderingar görs på ett standardiserat likartat sätt ger det underlag för utvärderingar på aggregerad nivå. Det kan i sin tur ge underlag för att visa på nyttan och få politiskt stöd för att genomföra insatsen.

Skriv en rapport så att erfarenheterna inte går förlorade.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot