Publicerad: 20 maj 2018

Fråga och svar

Planering

Tydliggör syftet med insatsen och målen för aktiviteterna!

Kan man få stöd från regionen är det värdefullt, särskilt för mindre kommuner Har man inte det kan man samarbeta över kommungränserna med de som genomför liknande projekt. Man kan t.ex. dela material.

Det kan vara en utmaning att få komma in i skolorna, framförhållning krävs.

Fem tips i kontakten med skolorna

  1. Kontakta rektorer, be om att få presentera projektet på rektorskonferens/områdesträff för att få med deras klasser i projektet.
  2. Även bra att kontakta lärare direkt då deras engagemang är avgörande för genomförandet. Bra kontaktpunkt är lärarkonferenser
  3. Visa hur projektet kan vävas in i läroplanen så man kan visa att det blir en hjälp till pedagogiska personalen och inte en börda. Det ökar sannolikheten för lärare att föreslå projektet till klassen
  4. Kontakta föräldraföreningar i skolor man ska jobba med för ökat engagemang
  5. Hitta ambassadörer på skolorna och förse dem med bra presentationsmaterial.

Utmaningar

Vissa rektorer är rädda för att stöta sig med föräldrar som vill skjutsa sina barn i bil.

Att fram material till lärarna som de kan använda direkt i klassrummen är värdefullt.

Är det möjligt att ge skolorna fysiska åtgärder som underlättar cykel och gång i samband med insatserna är det ju ett stort plus t.ex. cykelparkering eller bilfri zon vid entréerna.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot