Publicerad: 20 maj 2018

Fråga och svar

Uppföljning

Utväderingstips

  • Enkäter och resvaneundersökning till elever, enkät till lärare
  • Brev med återkoppling till klassen med deras påverkan (minskad co2 samt cyklad sträcka)
  • Sprida resultat på sociala medier.
  • Effekten är tidsbegränsad. Tävlingen bör återkomma årligen för bästa resultat.
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot