Publicerad: 21 maj 2018

Fråga och svar

Uppföljning

Deltagarna rapporterar var 14:e dag via ett internetformulär om sina resvanor och övriga synpunkter. För att mäta hälsoeffekterna av nya resvanor genomgick deltagarna undersökningar före och efter projektet.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot