Publicerad: 21 maj 2018

Fråga och svar

Uppföljning

  • Alla deltagare fick en digital enkät att besvara om hur det varit att cykla under vintern och hur de avser att fortsätta med cyklingen, hälsa och ev. olyckor. Vi har även skickat ut en enkät då vi frågade de som deltog för något år sen om de fortfarande cyklar.
  • Man kan mäta ändrat beteende på kort sikt, direkt efter insatsen genomfördes och i samband med utvärdering av själva insatsen. Man Kan också mäta ändrat beteende/ökad cykling på längre sikt exempelvis efter något år.
  • Tacka deltagarna och skicka redovisning till deltagare och i media: som exempelvis hur mycket tjänar samhället på minskade utsläpp? Så många som fortsätter att cykla. Kilojoule förbränning, minskade CO2, personliga hälsovinster för deltagande.
  • Eventuell uppföljning även med snöröjarna om de varit del av projektet.
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot