Publicerad: 21 maj 2018

Fråga och svar

Uppföljning

Deltagarna rapporterar var 14:e dag via ett internetformulär om sina resvanor och övriga synpunkter. För att mäta hälsoeffekterna av nya resvanor genomgick deltagarna undersökningar före och efter projektet.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot