Publicerad: 14 januari 2019

Fråga och svar

Är den överenskomna inriktningen mellan SKL och Trafikverket för hur kommunal belysning på statlig väg ska ägas och förvaltas bindande för Sveriges kommuner?

Nej. Syftet med inriktningen är att möjliggöra överlämning av belysningsanläggningar längs statlig väg till Trafikverket som idag förvaltas av kommunen. Det är kommunen som ska initiera ett överlämnande till Trv om de vill det. Anläggningarna som kan överlämnas ska ha minst den halva tekniska livslängden kvar.

För kommuner som fortsättningsvis vill äga och förvalta belysning längs statlig väg är det möjligt även i framtiden under förutsättning att de har minst den halva tekniska livslängden kvar och uppfyller grundläggande trafiksäkerhetskrav.

Det förslag till kriterier som togs fram i det tidigare arbetet prövas nu i 17 st pilotkommuner. Vad som definierar den halva tekniska livslängden kommer också att fastställas efter genomförd studie.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot