Publicerad: 24 september 2019

Fråga och svar

Är SKL:s ställningstagande för hur kommunal belysning på statlig väg ska ägas och förvaltas bindande för Sveriges kommuner?

Nej. Syftet med ställningstagandet är att understödja en överlämning av kommunala belysningsanläggningar längs statlig väg till Trafikverket. Det är kommunen som ska initiera ett överlämnande till Trafikverket om de vill det. Anläggningarna som kan överlämnas behöver uppfylla Trafikverkets krav för 50 procent resterande teknisk livslängd. För kommuner som vill behålla sina anläggningar längs statlig väg anser SKL att kraven ska anpassas till lokala förutsättning i kommunerna.

Det förslag till kriterier som togs fram i det tidigare arbetet har prövats i 17 pilotkommuner. Kriteriernas definition ska fastställas av Trafikverket i slutrapport för pilotstudien.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot