Publicerad: 22 januari 2019

Fråga och svar

Vad händer med den belysning som inte uppfyller kraven?

De anläggningar som inte uppfyller en acceptabel kontinuitet och jämnhet i sin placering och belysning kommer att tas bort. Även belysning som påverkar trafiksäkerheten rivs. Undermålig belysning med en livslängd kortare än 50 procent, som kommunen väljer att inte rusta upp, kommer också att tas bort.

Upplyst väg men helt mörk tunnel.

Belysning ska finnas där den behövs. Många belysningspunkter är direkt felplacerade och behöver bytas ut. Foto: Henrik Gidlund

Informationsansvarig

  • Selda Taner
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot