Publicerad: 17 oktober 2018

Fråga och svar

Sammanfattning

  • Trafikverket tar på sikt över ägande och förvaltning av kommunal belysning på statlig väg. Bedömningen är att det handlar om cirka 30 procent av kommunernas innehav.
  • Kommunen och Trafikverket gör en plan tillsammans för ägarskiftet.
  • Belysning som inte uppfyller trafiksäkerhets- och/eller miljökrav kommer att bytas ut eller avlägsnas.
  • Trafikverket tar bara över anläggningar som håller en viss standard.
  • Kommunen kan välja att rusta upp eller låta riva undermåliga anläggningar. Ägarbytet och översynen kommer att ske under en 10-års period.

Informationsansvarig

  • Peter Haglund
    Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot