Publicerad: 24 september 2019

Fråga och svar

Sammanfattning

  • Trafikverket tar på sikt över ägande och förvaltning av en stor del av den belysning som kommuner har på statlig väg. Bedömningen är att det handlar om cirka 30-50 procent av kommunernas innehav.
  • Kommunen och Trafikverket gör en plan tillsammans för ägarskiftet.
  • Belysning som inte uppfyller trafiksäkerhets- och/eller miljökrav kommer att bytas ut eller avlägsnas.
  • Kommunen kan välja att rusta upp eller låta riva undermåliga anläggningar. Ägarbytet och översynen förväntas kunna genomföras under en 10-årsperiod.

Informationsansvarig

  • Peter Haglund
    Sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot