Publicerad: 20 november 2018

Drift, underhåll

God väghållning krävs inte bara för fordonens framkomlighet utan också för att mål som hög trafiksäkerhet och god tillgänglighet för alla kan nås. Underhåll av beläggningar, både på gata och gång och cykelbanor och väl skött vinterväghållning är en förutsättning för trafiksäkerheten.

Bristande underhåll av kommunens gator, belysning, broar och gång och cykelvägar leder i slutänden till onödigt stora åtgärder och kostnader.

Det här gör SKL - på gång inom drift och underhåll

Hur stort är underhållsbehovet

SKL arbetar med att sammanställa arbetet kring hur underhållsbehovet ser ut på gata, bro och belysning. Resultaten av detta arbete samt underlag för hur kommunerna kan arbeta mer strategiskt med underhållsplaner kommer att presenteras under senhösten 2016.

Nyckeltal/statistik

SKL arbetar vidare med att informera kommunerna om den webbaserade tjänsten ”Gatustatistik” som togs fram och släpptes under våren 2015. Gatustatistik gör det möjligt för kommunerna att få koll på nyckeltal när det gäller kommunernas väghållning och vi tror att den kan vara en stor hjälp för kommunerna i sin planering av framtidens väghållning.

Gatustatistik, om tjänsten, inloggning och instruktioner

Fakta om svenska vägnätet

Det svenska vägnätet utgörs av ca 58 000 mil vägar. Dessa är fördelade på statliga allmänna vägar (ca 9 800 mil eller 17 procent), kommunala gator och vägar (ca 4 200 mil eller 7 procent) respektive enskilda vägar (ca 44 000 mil eller 76 procent).

7 400 mil enskilda vägar får statligt bidrag idag, men även kommunerna bidrar till den enskilda väghållningen bland annat genom att sköta ungefär 1 500 mil enskild väg.

Tabell: Omfattning av vägnätet

Omfattning av vägnätet
Typ av väg/väghållareVäglängd (mil)
Statliga vägar9 800
Kommunala vägar och gator4 200
Enskilda vägar, totalt43 600
- Varav med statsbidrag7 400
- Varav skogsbilvägar utan statsbidrag15 000
- Varav övriga utan statsbidrag21 200
Totalt vägnät57 700

Publikationer

Informationsansvarig

  • Selda Taner
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot