Publicerad: 15 januari 2019

Gatustatistik, webbtjänst

Gatustatistik, en webbaserad tjänst för utveckling, jämförelser och statistik av kommunernas väghållning. Tjänsten är nu öppen för er i kommunerna att använda och den är kostnadsfri.

Tjänsten nås på adressen:

gatustatistik.skl.se

Ju fler kommuner som använder sig av gatustatistik och lägger in sina uppgifter, desto större är möjligheten till att få fram nyckeltal och jämföra sin verksamhet med andra. Så börja använda tjänsten, lägg in era uppgifter och sprid gärna kunskap om tjänsten till kollegor i kommuner ni samarbetar med.

Varför ska kommunerna använda Gatustatistik

Ledning, politiker och medborgare har krav på en effektiv kommunal verksamhet. Gatustatistik gör det möjligt att:

  • Ta fram underlag för verksamhetsplanering
  • Se hur verksamheten utvecklas över tid
  • Se hur kommunen ligger till i förhållande till andra
  • Identifiera målområden och förbättringsåtgärder
  • Förmedla information om verksamheten till personal, ledning och politiker.

Gatustatistik gör det helt enkelt lättare att få kontroll på verksamhetens kostnader, mängder och nyckeltal.

SKL hoppas att kommunerna kommer att ha stor nytta av tjänsten. Den kommer dessutom att ge oss ett bättre statistikunderlag som vi bland annat kan använda när vi företräder kommunerna i diskussioner med departement och myndigheter.

Varför nu

Kommunerna är inne i perioden när årsredovisningen ska göras. Nu är därför ett bra tillfälle att börja använda Gatustatistik för att ta fram de uppgifter som behövs. Det finns till och med en färdig årsrapport som man kan ta ut, utifrån inmatade uppgifter.

Logga in

Vill din kommun börja använda tjänsten behöver ni kontakta ansvarig på SKL, Selda Taner, för att få inloggningsrättigheter.

SKL behöver en kontaktperson hos varje kommun som också blir kommunens så kallade kundadministratör. Kundadministratören kan logga in på tjänsten och ansvarar sen för att dela ut fler behörigheter inom kommunen.

Informationsansvarig

  • Selda Taner
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot