Publicerad: 13 oktober 2017

Fråga och svar

Hur lång tid kommer överlåtandet att ta?

Processen med överlåtelse av anläggningar bedöms ta 5–10 år att genomföra. Den övervägande delen av kommunal belysning längs statliga vägar ägs av små kommuner i landsbygd. Se längre ner om hur processen ska gå till.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot