Publicerad: 13 oktober 2017

Fråga och svar

Hur ser processen för kommunen ut?

År 1

Dokumentation av befintliga anläggningar, plan för övertagande, upprustning och demontering tas fram gemensamt mellan Trafikverket och kommunen. Omfattar även anläggningar ägda av samfällighetsföreningar och liknande.

År 1–10

Trafikverket tar över de anläggningar som uppfyller de tekniska kraven. Kommunen svarar för upprustningskostnaderna. Trafikverket svarar därefter för ägandet och kommande kostnader för bl.a. drift och underhåll.

År 2–8

Kommun/nätägare rustar upp de anläggningar som ska vara kvar i kommunal ägo. Kommunen svarar för upprustningskostnaderna och framtida drift och underhåll.

År 2–10

De anläggningar som inte ska vara kvar, rivs. Kommunen ansvarar för att anläggning rivs och för kostnaderna. Rivning ska ske i samband med att övertagande görs, så att man blir klar med hela processen inom samma område samtidigt. Detta för att undvika att stolpar blir kvar som sedan riskerar att inte bli borttagna.

Informationsansvarig

  • Selda Taner
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot