Publicerad: 13 oktober 2017

Fråga och svar

Hur stor andel av vägbelysningen kommer Trafikverket att ta över?

Bedömningen är att Trafikverket kommer att ta över 30–50 procent av belysningsanläggningarna från kommunerna. Belysning som är i dåligt skick eller försämrar trafiksäkerheten kommer avlägsnas.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot