Publicerad: 13 oktober 2017

Fråga och svar

Varför är belysningsanläggningar en miljöbelastning?

En belysningsanläggning är oavsett ålder en miljöbelastning. Belastningen utgörs till mellan 80 och 90 % av elförbrukningen. Det gör att det finns en stor besparingspotential vid förnyelse av befintlig belysning. Många armaturer är gamla och i dåligt skick vilket gör att det snabbt är lönsamt att byta hela armaturen. Energibesparingen är så stor att investeringen betalar sig på några år. Den största besparingen avseende såväl klimat och miljö som energi är att släcka anläggningar som inte längre behövs.

  • Alla armaturer som har kvicksilverbestyckning ska bytas till LED.
  • Trästolpsanläggningar byts om inte hela anläggningen nyligen upprustats till godtagbar standard.

Informationsansvarig

  • Selda Taner
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot