Publicerad: 20 februari 2019

EU och transportinfrastruktur

EU:s transportpolitik syftar till att bidra till säker, effektiv och miljövänlig mobilitet, samt skapa förutsättningar för tillväxt och sysselsättning i hela Europa.

SKL bevakar transportfrågor ur ett EU-perspektiv. På transportområdet kan EU med hjälp av lagstiftning och olika finansieringsverktyg ha betydelse för svenska regioner och kommuner. SKL är därför med i tidigt skede och framför synpunkter på utformningen av exempelvis förordningar och direktiv, svarar på remisser och bedriver påverkansarbete på plats i Bryssel.

På infrastrukturområdet hanterar SKL:s sakkunniga EU-relaterade frågor inom ett flertal områden, exempelvis genomförandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), en fossilfri fordonsflotta, gemensamma standarder, trafiksäkerhet och mycket mer. SKL:s sakkunniga svarar på EU-samråd och är expertstöd till den svenska delegationen i den europeiska regionkommittén.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Emma Ström
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot