Publicerad: 3 mars 2019

Forskning och innovation

SKL bedriver tillsammans med Trafikverket forskning och innovation i syfte att utveckla transportsystemet till nytta för kommuner och regioner.

Forskningssamarbetet sker genom branschprogrammet Stärkt samverkan kring transportplanering och samhällsutveckling i lokalt och regionalt perspektiv. Fokus ligger på transportsystemet i ett hållbart samhälle och verksamhetsnära forskning och innovation, både på kort och lång sikt.

Verksamheten omfattar ungefär tre miljoner kronor per år. Forskningsprojekt kan initieras av SKL, Trafikverket eller SKL:s medlemsorganisationer tillsammans med SKL eller Trafikverket. Beslut om nya forskningsprojekt tas två gånger per år.

Fokusområden

SKL och Trafikverket har gemensamt pekat ut ett antal prioriterade områden att bedriva forskning och innovation inom:

  • Tillgänglighet i ett hållbart samhälle.
  • Stad och land – ett integrerat system.
  • Arbetssätt och samverkansformer för trafikslagsövergripande planering.
  • Planera, bygga och vidmakthålla transportsystemet samt utveckla användning av ny teknik.

Fokusområdena baseras på prioriteringar i Trafikverkets FoI-plan samt behov beskrivna av kommuner och regioner.

Så styrs verksamheten

Forsknings- och innovationssamarbetet mellan SKL och Trafikverket är en del av Trafikverkets forskningsportfölj Planera.

Den administrativa och organisatoriska ledningen av verksamheten sker genom ett kansli hos SKL. En programkoordinator har rollen att samordna och operativt leda arbetet.

Beslut om nya forskningsprojekt tas av programstyrelsen. I styrelsen ingår representanter från SKL, SKL:s medlemsorganisationer samt representanter från olika verksamhetsområden inom Trafikverket. Styrelsemöten hålls två gånger per år, ett vårmöte och ett höstmöte och det är i samband med dessa möten som beslut om nya forskningsprojekt tas. Alla projektförslag prövas också hos Trafikverkets portföljstyrelse.

Projektresultat

Resultat från projekten kommuniceras bland annat genom publikationer, nyhetsbrev och på konferenser och seminarier. Projektresultat används ofta i SKL:s påverkansarbete för att sprida information eller skapa debatt kring en fråga. Projektresultat återfinns också här på SKL:s hemsida under respektive ämnesområde.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Emma Ström
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot