Publicerad: 17 oktober 2018

Forskning, utveckling

SKL driver tillsammans med Trafikverket ett forskningsprogram med stöd av en fond. Fonden finansierar viktig forskning kring utformning, användning och förvaltning av transportsystemet.

Grundpelaren är att det ska vara verksamhetsnära forskning både på kort och lång sikt.

Syftet med forskningsprogrammet är att åstadkomma förnyelse och förbättringar i transportsystemet. Målet är ett kommunalt transportsystem som blir mer effektivt, säkert, tryggt, hälsosamt, miljöriktigt och klimatanpassat.

Verksamheten omfattar ungefär sex miljoner kronor per år, inklusive kommuners deltagande i referens- och styrgrupper för de olika projekten. Resultaten dokumenteras ofta i en publikation, se exempel nedan. Mycket av arbetet kommuniceras också via webben och på kurser och konferenser.

Forskning inom sju aktuella områden

SKL driver forskning och utveckling (FoU) inom transportområdet. Verksamheten och kunskapsområdena följer utvecklingen i samhället. Nu är följande områden aktuella:

 • Planering, arbetssätt och organisationsformer
 • Effektiv förvaltning
 • Tillgänglighet
 • Trafiksäkerhet
 • Trygg och attraktiv stad
 • Hållbara person- och godstransporter
 • Regional utveckling och tillväxt

Så styrs forskningsprogrammen

FoU-projekten administreras av SKL. Projektarbetet leds vanligtvis av en styr- eller projektgrupp, som helt eller delvis är sammansatt av kommunala representanter, experter och/eller övriga intressenter.

Det är en ambition att så många kommuner som möjligt blir representerade i olika styrgrupper. Att kommunerna har stort inflytande över FoU-verksamheten ger ett större engagemang och säkerställer att de verksamhetsnära behoven styr arbetet.

I genomsnitt brukar mellan 20-30 projekt vara igång samtidigt. Omfattningen och storleken på projekten varierar stort.

Resultaten kommuniceras

Resultaten från projekten kommuniceras i publikationer eller annat tryckt material. Information om alla avslutade projekt publiceras också här på webbplatsen, samt via nyhetsbrevet ”Aktuellt om trafik och infrastruktur”. Resultaten sprids även via våra SKL-konferenser samt kurser.

Styrgrupp med viktiga aktörer

SKL och avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad är beredningsorgan för forskningsprogrammet. Det är en styrgrupp med representanter från SKL, kommuner och Trafikverket som beslutar om vilka projekt ska bedrivas. De medverkande i styrgruppen är:

 • Peter Haglund, Sektionschef SKL
 • Carina Zhakau, Kommunalråd (M), Örkelljunga
 • Clas-Göran Classon, Hallsberg
 • Suzanne Andersson, Göteborg
 • Eva Jonsson, Bergslagens KT
 • Lars Hågbrandt, Katrineholm
 • Christian Resebo, Malmö
 • Lars Jolérus, Stockholm
 • Hans Andersson, Skellefteå
 • Anna Anderman Österåker
 • Tora Gustafsson Lidköping
 • Gerd Åström Trafikverket
 • Per Wenner, Trafikverket
 • Mathias Wärnhjelm, Trafikverket
 • Björn Ållenberg, Trafikverket
 • Inga-Maj Eriksson, Trafikverket
 • Talla Alkurdi, Stockholms läns landsting
 • Marcus Smedman, Region Värmland

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Emma Ström
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot